OŠETŘENÍ OJETÝCH VOZIDEL

Vozidla starší než 1 rok (1 zimu používaná) pokládáme z pohledu antikorozní ochrany za ojetá, protože podvozkové části a karosérie byly vystavené zvýšené agresivitě prostředí (vlhkost, sůl, abraze od kamínků, kondenzace, mycí prostředky,…).

Tato vozidla mají proces koroze často už ve stádiu tzv. počátku, to znamená, že i když koroze ještě není viditelná na povrchu, ve spojích a dutinách už ve skutečnosti výrazně probíhá. Tento proces je možné zpomalit, případně i zastavit vhodným postupem.

Postup ošetření nového vozidla:

  1. Demontáž podběhů a podvozkových plastů
  2. Umytí podvozku tlakovým čističem a jeho důkladné vysušení
  3. Ošetření dutin vozidla dutinovým voskem DINITROL 1000 (nebo dle druhu aplikační techniky ekvivalenty DINITROL ML, DINITROL 3654, DINITROL 3431) přes předvolené otvory podle „schématu antikorozního ošetření DINITROL“
  4. Kontrola a oprava korozí napadnutých míst na podvozku (pomocí stabilizátoru rzi DINITROL RC900)
  5. Pokud je potřebná či požadovaná dvouvrstvá vzlínavá metoda ochrany, tak nejdříve aplikujeme vysoce vzlínavý vosk, který strukturálně ošetří napadnutá místa a spoje (např. DINITROL 1000, DINITROL ML, DINITROL 3654, DINITROL 3431)
  6. Aplikace podvozkového vosku DINITROL 4942 (nebo dle druhu aplikační techniky ekvivalenty DINITROL 4941) nejlépe vysokotlakou technologií AIRLESS
  7. Montáž podvozkových plastů a podběhů
  8. Označení vozidla štítkem DINITROL s údaji o provedení antikorozní ochrany