OŠETŘENÍ TERÉNNÍCH VOZIDEL

Terénní vozidla jezdí v náročných podmínkách, kde často dochází k poškození ochranných nátěrů podvozku vlivem nárazů kamenů od kol, ale také vlivem kontaktu podvozku s terénem. Použití kvalitní a dobře provedené antikorozní ochrany dokáže výrazně prodloužit životnost podvozkových skupin a tím i celého vozidla.

Použitý nátěr musí dobře odolávat oděru i v případě, že dojde k poškození ochranné vrstvy až na podklad/kov. Výborným řešením pro takováto vozidla je kombinace materiálů na bázi kaučuku, MS-Polymerů a vosků.

Postup ošetření terénního vozidla:

  1. Demontáž podběhů a podvozkových plastů
  2. Umytí podvozku tlakovým čističem a jeho důkladné vysušení
  3. Odstranění stop koroze, oprava poškozených míst stabilizátorem rzi (DINITROL RC900)
  4. Nástřik na otěr exponovaných míst odolným materiálem (DINITROL 750, DINITROL 447, DINITROL 445)
  5. Ošetření dutin vozidla dutinovým voskem DINITROL 1000 (nebo dle druhu aplikační techniky ekvivalenty DINITROL ML, DINITROL 3654, DINITROL 3431) přes předvolené otvory podle „schématu antikorozního ošetření DINITROL“
  6. Podvozek/šasi/rám - pokud je potřebná či požadovaná dvouvrstvá vzlínavá metoda ochrany, tak nejdříve aplikujeme vysoce vzlínavý vosk, který strukturálně ošetří napadnutá místa a spoje (např. DINITROL 1000, DINITROL ML, DINITROL 3654, DINITROL 3431)
  7. Aplikace podvozkového vosku DINITROL 4942 (nebo dle druhu aplikační techniky ekvivalenty DINITROL 4941) nejlépe vysokotlakou technologií AIRLESS
  8. Montáž podvozkových plastů a podběhů
  9. Označení vozidla štítkem DINITROL s údaji o provedení antikorozní ochrany